Global Protect Service Beograd :: Usluge
Slide background

Dobrodošli u Global Protect Service

"Sa nama ste sigurniji"

Pročitajte više ...
Slide background
Usluge fizičko-tehničkog obezbedjenja,
kao i usluge ugradjivanja video nadzora
i alarmnih sistema
Pročitajte više ...
Slide background

Ako ste zainteresovani za naše usluge

Popunite sledeći upitnik

Pročitajte više ...

Naše usluge

Fizičko tehničko obezbeđenje

Fizičko obezbeđenje ili stalna postavka obezbeđenja podrazumeva prisustvo obučenog, licenciranog službenika obezbeđenja u objektu koji koristi naručilac usluge, u cilju zaštite imovine, lica i poslovanja. Pročitajte više ...

Tehnička zaštita

Glavna potpora svih bezbednosnih rešenja jesu tehnički sistemi zaštite projektovani i instalirani shodno proceni rizika i usaglašeni sa poslovnim procesima i vrednostima sistema koje Pročitajte više ...

Protivpožarna zaštita

Možemo izvršiti instaliranje kompletnog sistema za PPZ objekta, prema postojećoj projektnoj dokumentaciji ili u dogovoru sa Vama i u skladu sa Vašim potrebama. Pročitajte više...

Održavanje

Održavanje svih sistema zaštite, koje obuhvataju servisiranje i proveru svih instaliranih uredjaja na štićenom objektu. Pročitajte više ...

Tražite kvalitetnu i povoljnu uslugu