Protivprožarna zaštita

Protivprožarna zaštita

Možemo izvršiti instaliranje kompletnog sistema za PPZ objekta, prema postojećoj projektnoj dokumentaciji ili u dogovoru sa Vama i u skladu sa Vašim potrebama. Nakon izrade kompletnog sistema protiv požarne zaštite objekta, radi se projektna dokumentacija sa preciznom šemom instalacije i svih elemenata sistema kao faktičko stanje izvršenih radova.

Projektovanje protivpožarnog sistema za automatsku dojavu ii gašenje požara. Implementacija nekog od sistema je zbog potrebe da se PPZ aktivira i detektuje na vreme, kako bi požar mogao da se lokalizuje u ranoj fazi, da se obavi evakuacija i izbegnu ljudske žrtve. Bezbednosna procena objekata, nedovoljna zaštita, razotkrivaju stvarni požarni rizik.


Ukoliko su vam potrebne naše usluge

Možete nas kontaktirati direktno preko sajta
Kontaktirajte nas

Ili nam možete popuniti


Pratite nas na Facebook

Tražite kvalitetnu i povoljnu uslugu