Global Protect Service Beograd :: Usluge

Usluge

Fizičko tehničko obezbeđenje

Fizičko obezbeđenje ili stalna postavka obezbeđenja podrazumeva prisustvo obučenog, licenciranog službenika obezbeđenja u objektu koji koristi naručilac usluge, u cilju zaštite imovine, lica i poslovanja. pročitajte više ...

Tehnička zaštita

Glavna potpora svih bezbednosnih rešenja jesu tehnički sistemi zaštite projektovani i instalirani shodno proceni rizika i usaglašeni sa poslovnim procesima i vrednostima sistema koje Pročitajte više ...

Protivpožarna zaštita

Možemo izvršiti instaliranje kompletnog sistema za PPZ objekta, prema postojećoj projektnoj dokumentaciji ili u dogovoru sa Vama i u skladu sa Vašim potrebama. Pročitajte više...

Održavanje

Održavanje svih sistema zaštite, koje obuhvataju servisiranje i proveru svih instaliranih uredjaja na štićenom objektu. Pročitajte više ...


Ukoliko su vam potrebne naše usluge

Možete nas kontaktirati direktno preko sajta
Kontaktirajte nas

Ili nam možete popuniti


Pratite nas na Facebook

Tražite kvalitetnu i povoljnu uslugu